Pressemeddelelser
Publiceret den: 28-02-2018
GEV Vanløse Erhvervsforening vælger ikke at lave byfesten i 2018 i Vanløse, da de mener at arbejdet med Vanløse Lokaludvalgs sekretariat, kræver alt for store ressourcer, som ikke svarer overens, med det store frivillige arbejde, der laves af erhvervsforeningen, til glæde for byens borgere.
Byfesten vil have 10 års jubilæum i 2018 og GEV Vanløse Erhvervsforening, har stået for den de sidste 3 år med stor succes, i 2017 er det anslået, at der har været 30 tusinde deltagere i løbet dagen, hvor der har været alt fra stort professionelt musikprogram til loppeboder.
Festen er skruet sammen af tilskud fra Vanløse Lokaludvalg, på 112 tusinde kroner og en kæmpe indsats fra erhvervsforeningens medlemmer, ved salg af boder, sponsorer etc. Hele festen har et reelt budget på ca 350 tkr, dette tal er uden et kæmpe fyrværkeri, som er sponseret og uden alle de frivillige timer der bruges. Dog er det afregningen af de 112 tusinde kroner, som tager pusten fra foreningen.
Næstformand Camilla Johansen, restauratør i Den Gyldne Okse, siger ”Vi kan ikke længere, være med til at bruge så meget tid på byfesten og samtidig, hvert år, blive modarbejdet af VLU sekretariat.
Alle omkring festen arbejder frivilligt og bruger ufatteligt meget tid, på at gøre dagen mindeværdig for Vanløse borgerne og efter festen, skal vi igen bruge meget tid og ressourcer, på at leve op til lokaludvalgets krav/skemaer, som ikke er tidssvarende eller relevante og vi bliver nødt til at inddrage revisorer og advokater, for at kunne imødekomme krav, som er opstået efter afviklingen af festen”.
Camilla fortsætter ”det er den mest utaknemmelig opgave, jeg nogensinde har lavet. Vanløse borgerne vender tilbage med utrolige meget positiv respons, mens lokaludvalget og deres sekretariat, som i øvrigt ikke deltager i festen, udover deres eget telt i få timer, har ikke i de 3 år jeg har været med, kommet med et eneste positivt pip om festen. Det er trods alt det største event i Vanløse og det event med flest deltagere.”
Et af hovedproblemerne med samarbejdet med sekretariatet er at vi er en ekstern organisation. Hvorimod et projekt VLU´s eget regi afvikles og afregnes af udvalget selv, i samarbejde med udvalgets eget sekretariat, som et samarbejde. Erhvervsforeningen ses og behandles som en inkompetent modspiller og der vises ingen samarbejdsvilje fra sekretariatets side.
Camilla Johansen siger ”jeg har lavet mange store arrangementer i min karriere, og altid kunne samarbejde på kryds og tværs mod et fælles mål, men at arbejde med det kommunale system, er så energidrænende, at jeg aldrig har set noget lignende og jeg er ked af, på Vanløses vegne, at VLU´s sekretariat, har fået en af de største aktive foreninger i Vanløse i knæ”.
Camilla fortsætter ”jeg håber at andre vil tage bolden op og arrangere byfesten, dog håber jeg, at festen vil forblive folkelig og ikke som mange af andre arrangementer i Vanløse, der er rettet meget smalt mod meget få Vanløse borgerne.
GEV Vanløse Erhvervsforenings bestyrelse, vil ikke komme ind på den løbende debat, omkring fx manglende borgerinddragelse, udvalgenes meget smalle sammensætning, men GEV har forhåbninger om, at deres mandat i Vanløse Lokaludvalg, vil kunne skabe bånd mellem udvalgets medlemmer og borgerne i Vanløse.
I skrivende stud har Vanløse Lokaludvalg endnu ikke afregnet byfesten med GEV Vanløse Erhvervsforening!

Referencer:
Link: video med Back to Back og Erann DD samt fyrværkeri https://www.facebook.com/1393563364297312/videos/1851659628487681/
Kontaktperson:
camilla johansen
Telefon:21723090
 
Afsender:
GEV Vanløse Erhvervsforening
dronninglundvej 10
2720 Vanløse
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse