Pressemeddelelser
Publiceret den: 24-02-2018
Læserbrev

- eller rettere sagt, til jer unge, der kalder os ældre for racister - blot fordi vi forsvarer vor danske kultur.
Jeg tilgiver jer, fordi I lever i en anden tid. Den multikulturelle tid. En tid, hvor det er blevet normalt at leve med høj kriminalitet, høj utryghed og fremmede mennesker, hvor ikke alle accepterer vor kultur – og, uagtet, at vi danskere betaler for deres livsførelse her i landet.
Det er blevet normen for jer, og derfor mener I også, at det er helt normalt at danske skatteydere skal betale for flygtninge, som ikke er flygtninge, men som er bekvemmelighedsflygtninge. Altså folk, der kynisk flytter til lande, der giver den højeste understøttelse til dem.
Jeg forstår jer godt. For I er født af forældre, der i bedste tro hellere vil have, at vort land giver én million om året til én bekvemmelighedsfamilie fremfor at bruge de samme penge til at redde flere tusinde virkelige flygtninge.
Denne nutidige tid hedder indoktrineringens tid. Den tid, hvor blandt andet I er blevet indoktrineret til at tro, at et lille land som Danmark kan redde milliarder af verdens sultne og forfulgte mennesker. Uagtet, at vort land altid har ligget i toppen, når det gælder bistandshjælp til alverdens nødlidende.
For sådan er vi danskere. Vi har historisk set altid hjulpet folk, der er i nød. Men hvis vort land nu bliver fattigere grundet indvandrere, der dels ikke ønsker at arbejde, som vi gør, og dels vil forandre vort land, bliver vi alle fattigere.
En fattig nation kan ikke hjælpe andre fattige.
Det forstår I unge mennesker ikke. Og det forstår jeg godt. For I lever i en tid, der ikke var som den tid, vi ældre havde. En tid, der var tryg og fredelig. En tid, hvor vi dels opbyggede vort land til et af verdens rigeste, men også havde overskud til at hjælpe globalt.
Den tid vil I aldrig kunne forstå – for I har ikke kendt til det fredelige Danmark, som vi ældre.
For I har qua jeres forældre aldrig oplevet følelsen af at tilhøre en stamme. En stamme, som man var stolt af, og som man kæmpede for at beskytte. For jeres forældre var det vigtigere, at I kom på ferie til Spaniens sydkyster end at opleve jeres eget land. For jeres forældre var det vigtigere at I lærte engelsk, så I kunne spille rollen som internationale sprogspassere end at kunne det danske sprog. For jeres forældre havde ikke læst Ludvig Holbergs ”Erasmus Montanus”. Hvorfor skulle de også det? De var jo multikulturelle. Og derfor blev de også rodløse.
Lige som I nu er rodløse.
En rodløshed, der eksempelvis resulterer i, at I ikke kender jeres egne rødder, og ej heller kender jeres fremtid. Eller rettere sagt, I tror, at den er global. Men når det globale overtager jeres stamme og jeres land, er I ikke længere globale, men lokale, der styres af fremmede folk.
Det forstår I ikke. Og det forstår jeg godt. For I er et produkt af jeres tid, og ikke vi ældres tid. For vi ældre ved om nogen, at når vi ikke længere har fællesskabsfølelsen, samværet og fædrelandsfølelsen, bliver vi alle fattigere – i ånd og handling.
Så kan vi ikke hjælpe andre – ikke en gang os selv.
Så næste gang I kalder os ældre, der forsvarer vort land for racister, så tænk på, at vi har levet en tid, hvor vi også havde (andre slags) indvandrere, der til gengæld var tro mod Danmark, og hvor vi sammen kæmpede for et samfund, der tillige kunne hjælpe globalt. Med andre ord, vi var ikke imod fremmede, men blot imod dem, der ville ændre vor kultur og vore værdier.
Og tænk på, at vore forældre også havde en kamp. Nemlig en kamp mod en invasion, der ville have os til at underkaste os sine doktriner. Den kamp vandt vi. Ved hjælp af allierede, der også forstod, at alle verdens lande skal have lov til at bevare deres kultur og selvstændighed. Netop deres kamp fik os til at hade nazismen og racismen - og hade alle doktriner, der underkaster det frie menneske. Også de mennesker, der nu vil forvandle vort land til et religiøs land.
Men som sagt forstår jeg, at I intet forstår. For det kræver forståelse at kende sin egen kultur, og den forståelse har jeres egne forældre aldrig lært jer. Fordi de ikke forstod, at man kun kan hjælpe andre, hvis man kæmper/elsker sig selv, sit land og sin kultur.
Derfor vil I om føje år få et problem, når jeres børn spørger: - Far, hvilken stamme tilhører vi?
Heldigvis er der mange andre unge, der forstår det, som I ikke forstår. Nemlig forståelsen og kærligheden til sit eget land.

Peter Qvistgaard
Kontaktperson:
Peter Qvistgaard
Telefon:23235493
 
Afsender:
PressCom
Lilliendalsvej, 35
4735 Mern
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse