Pressemeddelelser
Publiceret den: 17-10-2017
Så er tiden kommet hvor SAB – Sammenslutningen af Alternative Behandlere - skifter
navn til DAKOBE – Danmarks Komplementære Behandlere.
Udviklingen indenfor vores fagområder er gået stærkt de seneste år, og foreningens
navn er ikke fulgt med denne udvikling... ”Alternative” behandlingsformer vinder mere
og mere indpas i det danske samfund og tidligere var vi måske et alternativ til det
traditionelle behandlingssystem. Det er dog ikke så alternativt mere. Derfor skal vores
fagområder betragtes på lige fod – som at supplement – og IKKE som et alternativ.
Hvad betyder Komplementær... det kommer fra Frankrig og stammer fra ”complémentaire”,
der betyder ”udfyldende” og ”fuldstændiggørende”. Komplementær vil derfor
sige to beskrivelser af det samme begreb, som både udelukker hinanden og supplerer
hinanden, og som begge er nødvendige og sande.” Denne ”oversættelse” vælger vi at
fortolke vores nye navn efter - nemlig “Fuldstændiggørelse”.
Vi ønsker med navneskiftet at vise, at vi ikke er et alternativ, men et supplement til den
fuldstændige behandling af vores klienter. Foreningen lancerer samtidig en helt ny
hjemmeside www.dakobe.dk
Rie Brandenborg
Formand for DAKOBE - Danmarks Komplementære Behandlere

www.dakobe.dk
Kontaktperson:
Susan Utzon
Telefon:42221515
 
Afsender:
Utzon Graphcis
Amagerbrogade 37
2300 København S.
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse