Pressemeddelelser
Publiceret den: 17-10-2017
Mange flygtningebørn får kun sparsom eller ingen undervisning. FN´s flygtningeorganisation UNCHR fastlår således, at kun ca. halvdelen af alle flygtningebørn i verden går i skole, mens det gælder 90% af verdens øvrige børn. Kun 1% af flygtningene tager en videregående uddannelse mod 32% på globalt niveau. Der findes pt. over 22 millioner flygtninge i verden og af dem er over halvdelen børn og unge. Derudover kommer et endnu større antal af mennesker, som ikke bor i flygtningelejre, men som er blevet fordrevet fra deres hjemland og har taget bopæl i et andet land. Der er mange hjælpeorganisationer, der forsøger at etablere undervisning for denne store gruppe af udsatte børn og unge. Flygtningebørn som i forvejen lever i fattigdom, med ofte plaget af krigstraumer og ofte uden begge forældre i behold, risikere at ende i dyb fattigdom og uden nogen fremtid.

Problemet er imidlertid at der på globalt plan, ifølge UNESCO mangler 3-5 millioner uddannede lærere og det gør det ikke bedre, at de fleste af de skoler, der tager imod flygtningebørn ofte kæmper med manglende ressourcer, overfyldte klasser samt dårlige faciliteter og utidssvarende undervisningsmidler.

Efter i april 2017 at have deltaget i en konference om flygtningeudfordringer besluttede Tutee i samarbejde med hjælpeorganisationen MyTeacher.world at udvikle et innovativt og skalerbart produkt, der direkte skal adressere den enorme udfordring, som verden står overfor med en generation af flygtningebørn, som står til at blive tabt, hvis der ikke gøres noget radikalt her og nu.

Produktet Tutee EduPad er en tablet med digitalt undervisningsindhold i form af øvelser, tests, lærings spil, videoer og e-bøger. EduPad vil indeholde over 50.0000 digitale øvelser i høj kvalitet fra førende internationale læringsvirksomheder. Øvelserne er pre-installeret på EduPad, men når barnet ind i mellem har adgang til Internettet opdateres øvelserne automatisk, så der hele tiden er nye udfordrende øvelser. Endvidere er der indbygget en adaptive algoritme, der gør at barnet hele tiden får øvelser, der passer til niveau og foretrukne læringsstil. Øvelserne er endvidere lavet på forskellige sprog og findes naturligvis på arabisk - iht. den aktuelle Syriske flygtningekrise. Endelig er valget af øvelser blive tilpasset de forskellige landes undervisningsmål for de forskellige klassetrin.

Tutee EduPad kan udelukkende bruges til undervisning, hvilket gør at børnene ikke bruger tiden på skyde- og kørespil og anden underholdning. EduPad er blevet testet i Mafraq i Jordan i 3 måneder og testresultaterne viser, at flygtningebørnene har brugt tabletten flere timer om dagen og i øvrigt finder indholdet spændende. De indledende test viser endvidere, at flygtningebørnene har forbedret især deres matematik- og engelskkundskaber i testperioden i forhold til den kontrolgruppe af børn, som ikke fik fået en EduPad udleveret.

Tidligere projekter, hvor der i større skala er blevet udleveret PC´er i ulandene har bl.a lidt af det problem, at de speciallavede computere er blevet for dyre i fremstillingspris. Den teknologiske udvikling har imidlertid gjort, at det i dag er meget billigt at producere en tablet. EduPad er robust og har gode specifikationer, men er billig at producere og kan sælges for under 40$ per enhed. EduPad sælges sammen med en lille solid soloplader, da ikke alle flygtningebørn har adgang til elektricitet og at elektricitetsforsyningen i øvrigt kan være ustabilt, der hvor flygtningebørnene bor. Kunderne til EduPad er internationale hjælpeorganisationer, der arbejder med uddannelse af flygtninge. Således er der lavet aftale mellem Tutee og 2 internationale hjælpeorganisationer om levering af et større antal EduPads til test i Jordan i 2018. Tutee har ligeledes oplevet stor interesse for EduPad fra andre hjælpeorganisationer. Dette på trods af at produktet ikke er færdigudviklet endnu.

”Vi mener klart at vores EduPad har potentiale til at forbedre uddannelsen blandt verdens mange flygtningebørn, der får mangelfuld eller ingen undervisning. Børn af natur nysgerrige og elsker at tilegne sig viden. EduPad åbner for børnene en verden af viden og kundskaber, som formidles på en sjov og legende måde. Børnene kan simpelthen ikke lade være med at lære, når de bruger EduPad – Så lad os give dem chancen” siger Ulrik Blom, stifter af Tutee.

Billede: Test af Tutee EduPad i Mafraq i Jordan, maj 2017.
Kontaktperson:
Ulrik Blom
Telefon:91566235
 
Afsender:
Tutee
Kirkegade 6
6731 Esbjerg
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse