Pressemeddelelser
Publiceret den: 26-09-2017
Den selvejende institution Alfa-Fredensborg har modtaget et tilskud på 1.200.000 kr. af Socialstyrelsen til et nyt projekt, som skal hjælpe borgere i misbrugsbehandling med at komme prostitutionsudfordringer til livs. Det toårige projekt er netop skudt i gang og vil give borgerne mulighed for at få ekstra bistand, rådgivning og støtte i overgangen til et liv uden prostitution. I den forbindelse vil midlerne blive brugt på et rådgiverkorps bestående af psykologer, terapeuter, behandlere, støttepersoner og undervisere, som vil hjælpe borgerne under og efter afsluttet misbrugsbehandling.

Alfa-Fredensborgs direktør, Jørgen Maltesen, glæder sig over de nye muligheder, som bevillingen giver, idet prostitution ofte finder sted i misbrugsmiljøer. Han påpeger, at ”i modsætning til de organisationer, der arbejder med prostitutionsforebyggelse på gadeplan, har vi den fordel, at vores borgere er nået til et stadie, hvor er de indstillet på at komme i behandling og at ændre et destruktivt adfærdsmønster. Med andre ord har vi et godt udgangspunkt for at hjælpe mennesker med prostitutionsudfordringer, da de allerede er i behandling for misbrug og er skærmet af over for de omgivelser, hvor de plejer at sælge seksuelle ydelser.”

Det er Socialstyrelsens vurdering, at projektets indhold, aktiviteter og metode med psykologisk rådgivning, længerevarende CTI-støtte, gældsrådgivning med videre vil kunne tilgodese borgernes individuelle behov for støtte og behandling til at ændre adfærd mod prostitutionsexit.

I projektets to år forventes der at blive givet støtte til minimum 24 mennesker, og projektet foregår i tæt samarbejde med dattervirksomheden Alfa København, så tilbuddet kan nå ud til borgere i både døgn-, ambulant, dag- og udgående behandling. På denne måde vil vi kunne tilbyde ekstra støtte til prostitutionsudfordrerede i alle faser af deres misbrugsbehandling samt efter endt behandling.

Målgruppen er borgere, der er i behandling hos Alfa-Fredensborg og Alfa København, som har erfaringer med at sælge seksuelle ydelser og som ønsker at forbedre deres livssituation samt evt. ønsker et prostitutionsexit.
Prostitution er et komplekst fænomen og kan foregå på vidt forskellige niveauer, men for mange er der alvorlige fysiske, psykiske og sociale skadevirkninger. Flere, der sælger seksuelle ydelser, har oplevet omsorgssvigt i barndommen samt seksuelle overgreb, og det kan være nødvendigt at få bearbejdet sådanne traumer gennem terapi samt at få længerevarende støtte for at komme ud ad prostitutionsmiljøet og at opnå bedre livskvalitet.

For spørgsmål kontakt venligst Mette Jännes Larsen på 48404064 eller mjl@alfa-fredensborg.dk.

Alfa-Fredensborg er en selvejende institution, der siden 2003 har haft mennesker i døgnbehandling for misbrug af stoffer og/eller alkohol. Årligt har vi ca. 150 beboere i behandling mellem 15-50 år, og mange er selv vokset op i misbrugsmiljøer. Misbruget er for mange af dem et symptom på andre udfordringer i livet som fx psykisk sygdom, omsorgssvigt, prostitution, vold, overgreb, sociale problemer, hjemløshed osv.
Kontaktperson:
Mette Jännes Larsen
Telefon:48404064
 
Afsender:
Den selvejende institution Alfa-Fredensborg
Konge
3480 Fredensborg
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166