Pressemeddelelser
Publiceret den: 03-07-2017
NYHED: Fritidssejlere tager nu eksamen på internettet.

Danmarks Fritidssejler Union (DFU) og Duelighedsklubben har i fællesskab etableret et åbent prøvesystem på internettet, således at alle og enhver kan prøve kræfter med den statskontrollerede teoretiske duelighedsprøve for fritidssejlere, og få udstedt et officielt bevis for bestået eksamen.

For nogle år tilbage kom de fleste i gang med sejlerlivet fordi en onkel havde en fiskejolle, forældrene havde en sejlbåd, søskende gik i sejlerskole, eller man daskede rundt på lystbådehavnen, fik kontakt menneskene og voksede ind i miljøet og kulturen.
I dag kommer mange ind i sejlerlivet fordi der simpelthen er flere penge mellem folk. Familien sidder ved morgenbordet og åbner posten … der er penge tilbage i skat … hvad skal vi gøre med dem? … vi køber en båd!

Nye tider kræver nye skikke!

Mange køber båden inden de tager Duelighedsbeviset, på trods af advarslen fra Søsportens Sikkerhedsråd: "Alle bør have et duelighedsbevis før de tager på havet første gang".
Når man således ”hopper” ind i sejlerkulturen, er der brug for effektiv og hurtig uddannelse.

Nu kunne man så fristes til at slække på kravene til Duelighedsbeviset, men DFU og Duelighedsklubben har valgt at holde et seriøst prøveniveau, og så satse alle kræfter på at gøre uddannelse og duelighedsprøve så let tilgængeligt for alle, som det overhovedet er muligt.

En seriøs online-eksamen.

Et kendt og respekteret ansigt blandt Søfartsstyrelsens censorer, fartøjsfører ved mange SAR-operationer, og udpeget af DFU som tilsynsførende med Duelighedsklubbens online-eksamen i dueligheds-teori for fritidssejlere, Bent Larsen, Nyborg udtaler således:
- "Jeg bedømmer Duelighedsklubbens online-eksamen her på hjemmesiden som værende ikke for nem og ikke for svær, men lige netop så seriøs som en teoriprøve for fritidssejlere skal være"

Svært at snyde.

For at undgå snyd, skal et uvildigt vitterlighedsvidne bekræfte at have overværet prøven. Dertil kommer, at en avanceret sikkerhedssoftware følger enhver computers adfærd på hjemmesiden, og griber ind hvis der sker noget ualmindeligt.

Ekspert i åbne online-uddannelser (Open Course Ware) ved VIA University College, samt aktiv yachtskipper af 1. grad, Per Christensen, Horsens, har set på prøvesystemet med kritiske øjne og konkluderer:
- "Sikkerhedsmæssigt og indholdsmæssigt lever websitet og prøveformen til fulde op til de krav man kan stille til et online miljø på dette uddannelsesmæssige niveau"
(Læs hele ekspertvurderingen her: http://duelighed.dk/statskontrolleret_duelighedsproeve/Ekspertvurdering_af_online-proeve.pdf)

Duelighedsbeviset kræver både en teoretisk og en praktisk prøve.

Søsportens Sikkerhedsråd skriver således på deres hjemmeside: ” Duelighedsbeviset er en grundlæggende teoretisk og praktisk uddannelse, du bør tage, før du begynder at sejle. Uddannelsen består af to dele – en teoretisk og en praktisk prøve. Begge dele beskæftiger sig med de grundlæggende ting, du skal kunne, inden du sejler ud af havnen første gang.”

Når man har bestået den teoretiske duelighedsprøve via den nye online-eksamen, skal man øve sig i sikker sejlads, enten sammen med vennerne eller i en sejlerskole, inden man kan bestille en censor hos DFU, og komme op til den praktiske prøve.
Man kan også vælge at tage et Speedbådsbevis i stedet for den praktiske teoriprøve.

Fra Speedbådsbevis til Duelighedsbevis.

Har man allerede et Speedbådsbevis, kan man således få det fulde Duelighedsbevis ved blot at tage DFUs og Duelighedsklubbens teoriprøve på internettet, hvilket vil betyde en væsentlig opgradering af søsikre kompetencer.

En pædagogisk legeplads for fritidssejlere.

Alle og enhver kan kvit og frit prøve kræfter og træne ”de små blå celler” med den nye teoriprøve på internettet. Hvis man vil have udstedt et officielt prøvebevis for bestået eksamen i dueligheds-teori, skal man dog være medlem af Duelighedsklubben (kontingent 195 kr. årligt).

Prøvesagkyndig for Søfartstyrelsen i 25 år og aktiv langturssejler, Lars Oudrup, Fredericia, har været en tur rundt i prøvesystemet:
- "Duelighedsklubbens teoretiske duelighedsprøve har en passende sværhedsgrad, og hele set-uppet med at lave disse spørgsmål/test på nettet er en super ide, mange - både med og uden Duelighedsprøve - vil køre dem igennem og få øjnene op for det, de mangler af viden"

Prøv selv!

Klik ind på http://duelighed.dk/statskontrolleret_duelighedsproeve/

Pressefoto:
Foto: Duelighedsklubben
Kan benyttes kvit og frit i danske medier.
Download pressefoto: http://duelighed.dk/downloads/pressemeddelelse_duelighedklubben.jpg

Pressekontakter:
Følgende personer har venligst indvilliget i, at blive kontaktet af journalister, i forbindelse med nærværende pressemeddelelse:

Ansvarlig for censorkorpset og for udstedelse af statsanerkendte fritidssejlerbeviser, bestyrelsesformand i DFU, Bent Hansen, Sakskøbing
Mail: bent@baph.dk
Telefon: 26 39 35 21 eller 22 48 46 70

Ansvarlig for online-prøvens indhold og form, bestyrelsesformand i Duelighedsklubben, Benjamin Kristensen, Skælskør
Mail: admin@duelighed.dk
Telefon: 88 96 17 07 (kun klokken 0700 – 0900)

Bemyndiget censor hos Søfartsstyrelsen, fartøjsfører ved mange SAR-operationer, mangeårig underviser ved MHV-skolen i Slipshavn, og udpeget af DFU som tilsynsførende med Duelighedsklubbens online-eksamen i dueligheds-teori for fritidssejlere, Bent Larsen, Nyborg
Mail: ravnekaerlund102@gmail.com
Telefon: 65 97 77 26 (helst formiddag, men mulighed hele dagen)

Ekspert i åbne online-uddannelser (Open Course Ware) ved VIA University College, samt aktiv yachtskipper af 1. grad, Per Christensen, Horsens
Mail: pc@via.dk
Telefon: 87554116

Prøvesagkyndig for Søfartsstyrelsen i 25 år og aktiv langturssejler, Lars Oudrup, Fredericia
Mail: django37@live.dk
Telefon: (Lars er på langfart med sin katamaran og kan ikke kontaktes telefonisk i øjeblikket, men svarer dagligt på mails)
Kontaktperson:
Benjamin Kristensen
Telefon:88 96 17 07 (kun 0700-0900)
 
Afsender:
Foreningen DUELIGHEDSKLUBBEN
Gerdrupvej 150
4320 Skælskør
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse