Pressemeddelelser
Publiceret den: 23-06-2017
Komitéen for Veterinære Medicinske Produkter (CVMP) har 18. april 2017 meddelt, at MSD Animal Healths vaccine Porcilis PCV M Hyo lever op til egenskaberne angivet i produktresumeet (SPC) - når det gælder både sikkerhed for smågrisene, der vaccineres, og beskyttelsen mod PCV2 og Mycoplasma lungesyge i slagtesvinestalden.

Efter 2 år på markedet og vaccination af omkring 10 millioner danske grise, har CVMP vurderet de obligatoriske bivirkningsrapporter, som afspejler den feed-back, der er kommet fra markederne i Europa. Konklusionen er, at produktresumeets beskrivelse af vaccinen Porcilis PCV M Hyo giver et retvisende billede af produktets sikkerhed og virkning. Hermed bekræfter CVMP vaccinens effekt på reduktion af PCV2-udskillelse, reduktion af skader efter infektion med Mycoplasma hyopneumoniae og reduktion af den negative effekt, som disse sygdomme har på den daglige tilvækst. Ligeledes fastholdes det, at bivirkninger i form af milde systemiske reaktioner og hævelser efter injektion er ualmindelige.

Set i lyset af de sidste måneders medie omtale af, at vacciner med olie som adjuvans skulle frembyde en risiko for negativ påvirkning af grisene, og at det er behæftet med særlige vanskeligheder at få færdigblandede vacciner (RTU = Ready To Use) til at give tilstrækkelig effekt, bekræfter CVMP’s analyse, at MSD Animal Health, gennem sine investeringer i forskning, er lykkedes med at løse begge disse tidligere udfordringer.

Porcilis PCV M Hyo’s produktresume kan tilgås her http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/veterinary/medicines/003796/vet_med_000307.jsp&mid=WC0b01ac058001fa1c ligesom CVMPs meddelelse kan læses i sin fulde længde her http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/04/news_detail_002731.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1
Ønsker du mere information om Porcilis PCV M Hyo er du velkommen til at kontakte MSD Animal Health v/ John Haugegaard på 2371 2266 eller john.haugegaard2@merck.com

Om MSD Animal Health
MSD Animal Health, med hovedsæde i Kenilworth, New Jersey, USA, fokuserer på forskning, udvikling, produktion og markedsføring af veterinære produkter. MSD Animal Health er drevet af missionen Science of Healthier AnimalsTM, som betyder at firmaet tilbyder kunderne en af de bredeste og mest innovative veterinære produktporteføljer, der spænder lige fra produkter til at forbedre ydeevnen, til produkter til forebyggelse, behandling og kontrol af sygdomme hos både produktions- og selskabsdyr. MSD Animal Health er fuldt ud ejet af Merck & Co., Inc., der har hovedsæde i Whitehouse Station NJ, USA. For yderligere information, besøg www.msd-animal-health.dk. MSD Animal Health er drevet af missionen ”Science of Healthier Animals”
Kontaktperson:
susanne dalgaard
Telefon:40336092
 
Afsender:
MSD Animal Health
Havneholmen 25
1561 København V
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse