Pressemeddelelser
Publiceret den: 08-06-2017
I Frankrig huserer en såkaldt “PhoneGate”-skandale ifølge mediet Forskning.dk. En undersøgelse foretaget af den franske regering viser, at 9 ud af 10 testede telefoner overskrider de fastsatte grænseværdier. Men ikke nok med det. Den franske regering tilbageholdt oplysningerne om Apple og Samsung og de andre mærker, der deltog i testen.

Først efter en retskendelse har det franske strålingsagentur, National Frequency Agency (ANFR) oplyst, at de fleste mobiltelefoner overskrider regeringens strålingsgrænser, når de testes på den måde de bruges, dvs. i kontakt med kroppen.

Producenterne har ikke pligt til at teste telefonernes strålingsværdier, når de opbevares f.eks. i skjorte- eller bukselommer (heller ikke i Danmark). Ifølge den franske regeringsundersøgelse blev hundredvis af mobiltelefoner testet i 2015, og 9 ud af 10 telefoner overskred producentens rapporterede teststrålingsniveauer, når de blev gentestet i positioner, hvor telefonen er i kontakt med kroppen.

Regeringen nægtede at udlevere testresultaterne helt frem til der forelå en retskendelse. Efter måneders søgsmål fra den franske læge Dr. Marc Arazi har ANFR d. 1. juni 2017 frigivet detaljerne vedr. mærke, model og testresultater. Arazi’s anmodning om oplysninger blev oprindeligt nægtet.

Populære mærker som Apple, Motorola, Samsung og Nokia var blandt de testede mobiltelefon-modeller. Ved afprøvning i kontakt med kroppen var visse af testresultaterne så meget som det tredobbelte af producentens tidligere rapporterede strålingsniveauer.


SAR-værdi

Mængden af en mobiltelefons stråling kan blandt andet angives i værdien kaldet SAR, der står for Specific Absorption Rate og måles i watt pr kilo (W/kg). SAR-værdien er udtryk for den effekt, som et område af kroppen på 10 gram kropsvæv maksimalt modtager fra mobiltelefonen – altså i den mest ekstreme situation. I EU er ICNIRP’s SAR-grænseværdi 2.0 W/kg gennemsnitligt fordelt over 10 gram kropsvæv. (I USA er den 1.6 W/kg)

SAR-værdien varierer fra den ene mobiltelefonmodel til den anden. Generelt kan man sige, at jo lavere SAR-værdi en telefon har, des lavere effekt bliver man påvirket af. En lav SAR-værdi er dog ikke udtryk for at telefonen er ”sikker” at tale i, og derfor ingen garanti for at telefonen er ufarlig.

Sikkerhedsafstand ved brug

“Det med småt” har primært til formål at beskytte producenterne rent juridisk. Hvis vi ikke følger disse instruktioner i brugervejledningen, kan vi blive udsat for usikre og uafprøvede strålingsniveauer.

Sikkerhedsafstanden varierer mellem producenter fra 1 cm til 2,5 cm. Hvis man ikke overholder denne brugsafstand kan producenten gøre brug af sin produktansvarsfraskrivning – dvs. det er ikke deres ansvar, at du har brugt apparatet forkert.

– Som læge er jeg dybt bekymret over, hvad det betyder for vores helbred og sundhed især vores børn. Dette er den første sejr for gennemsigtighed i denne industriskandale, siger Arazi ifølge Forskning.dk.

På grund af de indlysende paralleller til Volkswagens “DieselGate”, har Arazi og hans kolleger døbt situationen “PhoneGate”.

Volkswagens dieselbiler bestod emissionstests under laboratorieforhold. Men da bilerne kørte på virkelige veje udsendte de langt mere røg.

Fund af højere strålingsniveauer end forventet er ligeledes dokumenteret af Holon Institute of Technology i Israel og bragt i de israelske nyheder.
Kontaktperson:
Gert Karlson
Telefon:8684 8888 - 2116 3949
 
Afsender:
Forskning.dk
Århusvej 22A
8500 Grenaa
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse