Pressemeddelelser
Publiceret den: 13-02-2017
Den hidtidige bestyrelsesformand for ErgoFloor A/S, Michael Christensen, er pr. 09.02.2017 med øjeblikkelig virkning frataget sin formands- og bestyrelsespost i ErgoFloor A/S.
Årsagen er illoyal adfærd i forbindelse med Michael Christensens etablering af direkte konkurrende virksomhed sideløbende med varetagelsen af hans betroede hverv som bestyrelsesmedlem og formand.
Michael Christensen har således ikke længere nogen tegningsret eller relation til ErgoFloor A/S.
Som nyt bestyrelsesmedlem blev valgt Ole Bauneborg Sørensen. Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig med Keld Vestergaard Petersen som formand.
Kontaktperson:
Uffe Mølgaard
Telefon:29469427
 
Afsender:
Ergofloor A/S
Viborgvej 9
7160 Tørring
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse