Pressemeddelelser
Publiceret den: 19-01-2017
Landsforeningen Talentspejderne har fået fondsmidler til at udvikle en hel ny slags mentorprogram, hvor der fokuseres mest på de sårbare unges evner og talenter, frem for begrænsninger. Desuden skal de unge lære at lave sund mad og bryde med dårlige vaner.
Det er en stor anerkendelse for foreningen at modtage de mange penge.
”Med støtten kan vi nu udvikle en mentorordning for gruppen af sårbare unge, som har brug for ekstra støtte, hvis de skal kunne gennemføre en uddannelse. Det er en meget stor anerkendelse vi har fået med støtten fra Den A.P. Møllerske Støttefond. Nu skal vi vise, at foreningen også formår at hjælpe målgruppen af såkaldte `aktivitetsparate` unge”, udtaler foreningens bestyrelsesformand Kenneth Lemvig Sørensen.
Den A.P. Møllerske Støttefond har besluttet at støtte landsforeningens projekt ”Kandidaterne” med 1,7 millioner kroner.
Sekretariatschef for Landsforeningen Talentspejderne, Tom Thinggaard Pedersen, beskriver de unge ”aktivitetsparate”, der skal deltage i programmet på denne måde:
”De unge, der har fuldført folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder og som ikke er kommet i gang med eller fuldført en uddannelse. Det kan der være mange grunde til. Måske har der været nogle sociale hændelser i deres liv, der står i vejen for en positiv udvikling. De har måske ikke troen på egne evner, er bogligt svage eller mangler støtte fra rollemodeller i eget netværk. De har måske ikke det store selvindblik eller mangler en klar bevidsthed om egne evner, styrker og talenter til at kunne vælge retning på valg af uddannelse. De har måske begyndt flere uddannelsesforløb uden at kunne gennemføre, fordi de har problemer. Mange unge mangler desuden støtte til at håndtere basale rutiner og færdigheder til at kunne mestre eget liv. Herunder simpel madlavning, indkøb og økonomistyring. Mange unge fra målgruppen hænger ofte fast i en usund livsstil, hvor forbruget af usunde fødevarer og rusmidler er højt. Gruppen lever i høj grad af fastfood og færdigretter, hvilket i øvrigt også belaster deres privatøkonomi. Mange er decideret fejlernærede, hvilket betyder at de lider af simpel vitamin- og mineralmangel. Samtidig kan nogle fra gruppen være hårdt ramt af sygdomme, såsom psykisk sårbarhed, overvægt og diabetes. Andre har ondt i livet.”
Fokus på talentet
”I samarbejde med nogle af landets førende læringseksperter vil vi udvikle et nyt mentorprogram for 17-29-årige unge, der har fuldført folkeskolen med begrænsede faglige færdigheder, og som ikke er kommet i gang med en uddannelse. Programmet består af 24 ugentlige møder af ca. 1½-2 timers varighed, hvor en mentor så at sige ”scanner” den unge for evner og talenter. Herefter kan mentor rådgive de unge i deres valg af uddannelse. I stedet for at fokusere på den unges problemer og udfordringer vil programmet opbygge den unges selvværd og selvtillid”, fortæller Tom Thinggaard Pedersen
Mentorerne findes på lokale virksomheder ved at bruge den såkaldte ”corporate volunteering” model, dvs. at virksomhederne giver deres medarbejdere fri i 45 min. pr. uge til frivilligt socialt arbejde mod at den ansatte bruger tilsvarende af sin fritid. Virksomhederne får til gengæld adgang til alle de unge deltagere i projektet, som vil være potentielle og motiverede nye lærlinge eller medarbejdere.
Møderne vil foregå på mentors arbejdsplads. Programmet er et guidet og struktureret forløb med et fagligt højt indhold med agenda til hvert ugentligt møde. Mentorerne certificeres og får dokumentrede virkningsfulde værktøjer til at finde den unges evner og talenter. Den unge får opbygget sin selvtillid og selvværd, og mentor hjælper den unge til at få en realistisk retning på valg af uddannelse. Der vil blive arbejdet med personlig udvikling, dannelse og adfærd rettet mod uddannelse og job. Mentor vil håndholde sin mentee helt ud på uddannelsesinstitutionen og de efterfølgende min. 6 mdr. for at fastholdelse sikres bedst muligt.
Som noget særligt for dette projekt skal de unge deltage på en foodcamp, hvor de skal lære om betydningen af god kost, motion og søvn. Denne del af programmet er udviklet af kostkonsulent og foredragsholder Frede Bräuner. ”Uden mad og drikke duer helten ikke”, siger et kendt ordsprog. Frede Bräuner uddyber. ”De unge vil lære at lave sunde retter. De får udleveret en kogebog med opskrifter, som de nemt selv kan lave hjemme. Deres sundhedstilstand, koncentration og helbred vil løbende blive testet, således at de unge selv bliver bevidste om årsag og virkning. Enkelte vil få tilbud om fitness træning.”
Fakta om Talentspejderne:
Landsforeningen Talentspejderne er en frivillig, upolitisk, non-profit og ikke religiøs humanitær organisation, der hjælper sårbare børn og unge med at finde deres evner og talenter. Særkendet for Talentspejdernes mentorprogrammer er en stærk tro på, at alle børn og unge - uanset baggrund - har evner og talenter. For at kunne udfolde sine evner og talenter kræves der et godt netværk af nære og anerkendende personer, der er gode rollemodeller, og som har overskud og ressourcer til at give noget til andre. Talentspejdernes mentorer fungerer netop som disse gode rollemodeller.
Siden 2010 har Landsforeningen Talentspejderne succesfuldt hjulpet danske skoleelever med at finde frem til deres evner og talenter. Over 200 elever fra otte kommuners 7. – 9. klasse har alle fået mere selvtillid og er kommet et vigtigt skridt videre i deres liv og uddannelse på grund af mentorordningen fra Talentspejderne.
Fakta om de unge:
”En undersøgelse har vist, at en ud af fem unge ikke var kommet videre i uddannelsessystemet syv år efter, at de havde forladt 9. klasse.” Kilde: Folkeskole.dk 22. jan. 2016
”Andelen af danske unge, som ikke er i uddannelse eller job, er steget fra 8,3 procent i 2005 til 12,4 procent i 2015.” Kilde: kl.dk 10.oktober 2016
Kontaktinformation:
Sekretariatschef for Landsforeningen Talentspejderne, Tom Thinggaard Pedersen, tlf. 25 77 86 46, mail tom@talentspejderne.org
Kontaktperson:
Tom Thinggaard Pedersen
Telefon:25778646
 
Afsender:
Landsforeningen Talentspejderne
Hagenstruparken 11
8860 Ulstrup
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse