Publiceret den: 11-01-2013
Det eksklusive, danske bestyrelsesnetværk, Board Network, er netop blevet optaget som nyt medlem i den paneuropæiske paraplyorganisation, ecoDa, European Confederation of Directors Association.

ecoDas målsætning er at udøve meningsdannelse og lobbyvirksomhed over for regulerende organer som EU Parlamentet og EU Kommissionen, og herigennem at virke for værdiskabende og hensigtsmæssig selskabsledelse. Flere spørgsmål vedrørende corporate governance kan hermed koordineres, og ecoDa fungerer i så henseende som en platform for et struktureret og langsigtet samarbejde mellem interessenterne på bestyrelsesområdet.

”Medlemskabet af ecoDa giver os i Board Network gode muligheder for at deltage både refleksivt og proaktivt i udviklingen af retningslinjer og lovgivning i EU, og betyder samtidig, at vi får mulighed for at sprede europæiske erfaringer til vore egne danske medlemmer og samarbejdspartnere”, siger Jakob Stengel, partner i Board Network.

Inden for EU pågår i øjeblikket en debat og revision af flere centrale punkter på bestyrelses- og corporate governance-områderne. Her deltager ecoDa aktivt som høringspart. Det drejer sig bl.a. om corporate governance-anbefalinger for små og mellemstore virksomheder, ledelse af finansielle virksomheder, diversitetsregler, etc. Medlemskabet indebærer store muligheder for at påvirke udviklingen af retningslinjer og lovgivning inden for områder som corporate governance og bestyrelsesarbejde – såvel i Europa som i bredere international forstand.

”Vi er meget glade over at kunne byde Board Network velkommen i ecoDa. Optagelsen forbinder ecoDa med et af EU’s centrale medlemslande og sikrer, at også Danmarks stemme høres omkring tendenser, holdninger og fastlæggelsen af retningslinjer på corporate governance-området i bred forstand”, siger Patrick Zurstrassen, bestyrelsesformand for ecoDa, og fortsætter: ”Vores organisations stadige vækst betyder, at vores netværk styrkes, og samtidig, at vi vedblivende kan forbedre vores indsats på området for professionalisering af bestyrelsesarbejdet”.

”ecoDa’s optagelse af Board Network er en anerkendelse på internationalt topniveau af, at Danmark nu har en Professional Directors Association på samme vis som alle andre europæiske lande. Vi er åbenlyst stolte af denne blåstempling og ser frem til det internationale samarbejde”, siger Ditte Kirstein Brammer, adm. direktør og partner i Board Network, og fortsætter: ”ecoDa er et unikt forum, hvortil vi fra Board Networks side meget gerne vil bidrage – og samtidig lære af andre landes eksempler på best practice. Danmarks tradition for sustainability-fokus i vores ledelsesmodeller er en konkurrenceparameter, som mange lande i dag misunder os – ikke mindst i kølvandet på finanskrisen. Omvendt kan vi på både dansk og europæisk niveau konstatere et behov for stadigt mere intelligente løsningsmodeller”.

Allerede ved Den Store Danske Bestyrelseskonference, som afholdes for 2. gang den 5. marts 2013, vil de danske bestyrelsesmedlemmer få mulighed for at hilse på deres internationale kolleger fra en række af de øvrige europæiske lande.

For yderligere information, kontakt venligst
Adm. direktør, partner, Ditte Kirstein Brammer, Board Network (dkb@boardnetwork.dk / 40 12 33 12)
Partner, Jakob Stengel, Board Network, (jsh@boardnetwork.dk / 21 28 28 82)
Bestyrelsesformand Patrick Zurstrassen, ecoDa (patrick.zurstrassen@thedirectorsoffice.com / +352 691 99 23 01)

Board Network
Board Network, grundlagt i foråret 2012, er den eneste danske Professional Directors Association, og optager som medlemmer udelukkende erfarne bestyrelsesmedlemmer. Organisationens formål er at sætte fokus på Board Leadership samt at øge kendskabet til bestyrelsernes betydning for værdiskabelsen i og udviklingen af virksomhederne. Dette sker gennem netværksmøder mellem ligesindede, seminarer, opinionsdannelse m.v. Se mere på www.boardnetwork.dk.

ecoDa
ecoDa, European Confederation of Directors Association, blev grundlagt i 2005 som en non-profit organisation med hovedkontor i Bruxelles. I dag er 16 forskellige landes nationale bestyrelsesnetværk medlemmer, og herigennem repræsenterer ecoDa indirekte mere end 55.000 bestyrelsesmedlemmer fra store såvel som små virksomheder, børsnoterede såvel som unoterede. Se mere på www.ecoda.org.
Kontaktperson:
Ditte Kirstein Brammer
Telefon:40123312
 
Afsender:
Board Network
Bredgade 67
1260 København K
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse