Publiceret den: 24-11-2011
På plejecentret Lundehaven i Ballerup har et forskningsbaseret forsøg med musikterapi øget trivslen hos demente beboere. De er mindre aggressive og udviser et øget nærvær - for musikken skaber nye muligheder for kommunikation og kontakt med de demente.

I december 2010 samlede musikterapeut Lise Høy Laursen fire grupper beboere på plejecentret Lundehaven i Ballerup. De demente beboerne blev fordelt i grupper efter den musik, de reagerede positivt på og herefter samlede Lise hver gruppe en gang om ugen til musikterapi. Den første skepsis blev hurtig overvundet og musiksessioner, hvor der både var plads til latter, tårer, minder fra et langt liv og begejstrede udbrud som ”Det er sgu god musik!”, blev en del af Lundehavens hverdag.

En klar forskel
I dag, et år efter, kan personalet på Lundehaven mærke en klar forskel på gruppedeltagerne: Indesluttede og depressive beboere kommunikerer mere og er gladere. Udfarende og aggressive demente er blevet roligere og mere trygge. Som en værdifuld sideeffekt oplever Lundehavens personale også mindre stress, nu hvor beboerne er roligere. Musikterapeuten Lise Høy Laursen forklarer, hvorfor musikterapi er særligt velegnet til behandling af demente: ”Musikken kan gå bag om sproget og frembringe erindringer og minder, som faktisk stadig er hos den demente – og musikken åbner for at tale om dem. Terapien kan medvirke til at bekræfte en identitet, som de føler tabt og på den måde bidrage til et bedre selvværd”.

En god investering - også for plejepersonalet
Men kan musikterapi prioriteres i de stadigt strammere budgetter på landets plejehjem? Lundehavens Udviklings- og kvalitetskoordinator Ea Petersen er ikke i tvivl: ”Også ud fra budgethensyn er musikterapien en god investering. Den foregår kun én gang om ugen i korte gruppesessioner – og alligevel oplever vi at bruge mindre tvang i hverdagen, vi har mindre uro og færre ophedede situationer, som stresser både beboere og personale. Forskellen i trivslen hele vejen rundt er markant i forhold til omkostningerne.”

Forskningsprojekt i samarbejde med Aalborg Universitet
Musikterapiforsøget på Lundehaven kører med støtte fra Socialministeriet og som en del af et større forskningsprojekt på Aalborg Universitet. Forskningsprojektet vil undersøge ”effekten af individuel musikterapi på livskvalitet, agiteret adfærd og medicinering af personer med demens”. Lise Høy Laursen har i relation hertil gennemført individuelle 6-ugers musikterapeutiske forløb med to beboere fra Lundehaven. Resultaterne vil forelægge ved forskningsprojektets afslutning.


Fakta om Plejecenter Lundehaven forsøg med musikterapi:
- Musikterapien foregik fra december 2010 til november 2011
- Plejecenter Lundehaven har selv investeret i forsøget og modtaget 250.000 kr fra Socialministeriet.
- Udover den ugentlige gruppeterapi og den individuelle terapi, blev forsøget suppleret med spontane musikoplevelser på fællesarealerne.

Læs mere om musikterapien på Lundehaven i den vedhæftede Q&A.
Kontaktperson:
Udviklings- og kvalitetskoordinator Ea Petersen
Telefon:21806540
 
Afsender:
Plejecenter Lundehaven
Skovlunde Torv 8-12
2740 Skovlunde
 
Filer og billeder
Opret din pressemeddelelse med det samme! Opret pressemeddelelse

Presseudsendelser.dk ApS

Benediktevej 44
8800 Viborg
Telefon 2347 1166